Kastellegårdshallen

Läktare

Inomhusmiljö
 • Läktare
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Gångytan
 • Gångerna på läktaren
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.