Agamemnon Äldreboende

Ingång

Ringklockan måste användas
 • Utrymmet vid ringklockan
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 150cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 12cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,35NCS
Slagdörren
 • Utrymmet utanför entrédörren
 • Entrédörrens fria öppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 219cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel i enrédörren
 • Tröskelns höjd är 1,5cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta som är infälld i golvet
 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon till entrédörren
 • Manöverdon på insidan av entrédörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 125cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 19s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 86cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 199cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,20NCS
Entré
 • Rökning är förbjudet på hela området
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Skylt på vägg
 • Vägg skylt med text
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Vägg skylt med text
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 9mm
Orienteringstavla utan tal
 • Orienteringstavla
 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 125cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,60NCS
Vindfångets slagdörr
 • Utrymmet utanför dörren
 • Dörrens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 219cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning