Marbäcks Skola

Omklädningsrum

Inomhusmiljö
 • Helhetsbild på omklädningsrummet
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i omklädningsrummet
 • Det finns utrymme att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 141cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 278cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrummet är gemensamt
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
Bänk
 • Bänkarna i omklädningsrummet
 • Den fria ytans längd är 420cm
 • Den fria ytans bredd är 331cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 280cm
 • Bänkens djup är 35cm
Krok
 • Krokar finns ovanför bänkarna
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 180cm från hörn
Handikapptoalett
 • Helhetsbild på toaletten
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Slagdörr
 • Ytan utanför dörren
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 277cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörren öppnas manuellt
 • Dörrhandtaget är placerat 136cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets yta
 • Handfatet kan användas som avlastningshylla
 • Behållare utan lock
 • Bredden är 170cm
 • Längden är 175cm
 • 47cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,1NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 88cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 20cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 139cm från golvet
 • Spegelns överkant är 184cm från golvet
 • Kroken har höjden 152cm
 • Kroken är placerad 35cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 113cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 33cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd på höger sida om toaletten
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd på vänster sida om toaletten
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte
Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden
 • Avståndet mellan armstöden är 70cm
Handfat
 • Handfatet
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm på vägg
 • Lågt placerat nödlarm intill dörren
 • Högre nödlarm intill toaletten
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 30cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
Dusch
 • Duschutrymmet
 • Duscharmaturen
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 405cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 105cm från golv
 • Blandaren är placerad 157cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch