Kärra simhalls gym

Servering inkl Toalett

Passageöppning
 • Passageöppningens fria bredd är 115 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Allmänna belysningen är bländfri
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan underlag är hårdgjord, jämn och halksäker
 • Vändmöjlighet finns som är hårdgjord, jämn och halksäker
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Matservering
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Gångytans mellan sittande gäster
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • En gångyta är 75cm bred
Matsedel
 • Matsedel finns på svenska
 • Matsedelns textstorlek är 10mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,50NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte