Konferensanläggning Ågrenska Villan

Passage (Från kapprum till konferensrum Stena)

Passageöppning
 • Passageöppningen
 • Dörröppningens fria bredd är 190,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,77NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 126,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 115,1cm
Sittplats
 • Stolen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Skylt på vägg
 • Väggskylten
 • Underkanten på skylten är placerad 191,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 201,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,36NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 27mm
Passageöppning
 • Passageöppningen
 • Dörröppningens fria bredd är 82,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1,3cm
Skylt på vägg
 • Väggskylten
 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,36NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 27mm
Trappa
 • Trappan
 • Trappan
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • Trappan
 • Trappan
 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,09NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,09NCS
 • Trappans steg är 28,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 90,2cm
 • Ledstången sträcker sig 35,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,82NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 90,2cm
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,82NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns