Kirurg- och ortopedmottagning Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Skene

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av och påstigning
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4m från entrén
 • Belysning finns
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoarkant vid av- och påstigningsplats
 • Trottoarkant vid av- och påstigningsplats
 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 8cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m