Villa Sjötorp

Konferensrum

 • Konferens, Conference

  Konferens, Conference

Passageöppning
 • Öppning

  Öppning

Inomhusmiljö
 • Belysning i konferensrum

  Belysning i konferensrum

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur

  Symbol för pälsbärande djur

Gångytan
 • Gångytan kan variera beroende på möblering

  Gångytan kan variera beroende på möblering

Bord
 • Ett av borden i konferensdelen

  Bord