Villa Sjötorp

Passage från lobby till konferensrum

 • Passage

  Passage

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag

  Dörrhandtag

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur

  Symbol för pälsbärande djur

Gångytan
 • Gångytan kan variera beroende på möblering

  Gångytan kan variera beroende på möblering

 • Yta som går att vända på

  Vändyta