Villa Sjötorp

Restaurang

 • Restaurang, Restaurant

  Restaurang, Restaurant

Skylt vid dörr
 • Skylt på dörr

  Skylt på dörr

Utformning av dörrskylt
 • Skylt

  Skylt

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till hörn

  Dörrhandtagets avstånd till hörn

Toalettens utformning
 • Skötbord

  Skötbord

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur

  Symbol för pälsbärande djur

Gångytan
 • Gångyta i restaurang

  Gångyta i restaurang

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Trappa
 • Trappa för att nå toalett

  Trappa för att nå toalett

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstänger i trappan

  Ledstänger i trappan

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstänger i trapp

  Ledstänger i trapp

Matservering
 • Restaurang

  Restaurang

 • Stol i restaurangen

  Stol i restaurangen

 • Gångytor kan variera beroende på dukning

  Gångytor kan variera beroende på dukning

Matsedel
 • Matsedel

  Matsedel