Villa Sjötorp

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Markerad P-plats
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
Gångytan
 • Gångväg till entrén
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte