Villa Sjötorp

Passage från lobby till boenderum

 • Passage

  Passage

Inomhusmiljö
 • Belysning i korridor

  Belysning i korridor

Assistanshundar
 • Symbol för ledarhund

  Symbol för ledarhund

Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur

  Symbol för pälsbärande djur

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångstråk

  Fast föremål i gångstråk

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida

  Ledstång på höger sida

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida

  Ledstång på vänster sida