Villa Sjötorp

Lobby

 • Reception

  Reception

Inomhusmiljö
 • Matta

  Matta

Assistanshundar
 • Ledarhund

  Symbol för ledarhund

Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur

  Symbol för pälsbärande djur

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Finns yta innanför entrén att vända på

  Finns yta innanför entrén att vända på

Bord
 • Bord i lobby

  Bord i lobby

Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk

  Receptionsdisk

Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka på receptionsdisk

  Ringklocka på receptionsdisk

Receptionen
 • Symbol för hjälpmedel

  Symbol för hjälpmedel

Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare

  Kortläsare

Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning

  Symbol för bokning

Kapprum
 • Golvyta i kapprum

  Golvyta i kapprum

 • Klädhängare

  Klädhängare

Spegel
 • Spegel i lobby

  Spegel i lobby

Skylt vid dörr
 • WC skylt

  WC skylt

Utformning av dörrskylt
 • Skylt på toalettdörr

  Skylt på toalettdörr

Slagdörr
 • Toalettdörr

  Toalettdörr

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till hörn

  Dörrhandtagets avstånd till hörn

Toalettens utformning
 • Skötbord

  Skötbord

 • Handfatets kranar

  Handfatets krana