Glöstorpshöjdens äldreboende

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplats vid entré

  Av- och påstigningsplats vid entré

Gångvägen till entrén
 • Gångväg till entré

  Gångväg till entré

Gångvägen
 • Stenlagd gångväg till entré

  Stenlagd gångväg till entré

 • Sittplats utanför entrén

  Sittplats utanför entré

Fast föremål
 • Fast hinder i gångväg är flera pollare längs avstigningsplats

  Fast hinder i gångväg är flera pollare längs avstigningsplats

 • Fast hinder i gångväg är en stolpe för kortläsare

  Fast hinder i gångväg är en stolpe för kortläsare

Löst föremål
 • Löst föremål i gångväg är två stycken blomkrukor

  Löst föremål i gångväg är två stycken blomkrukor