Villa Sjötorp

Parkering och gångväg

  • Parkering, Parking lot

    Parkering, Parking lot

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
  • Markerad P-plats

    Markerad P-plats

Gångytan
  • Gångväg till entrén

    Gångväg till entrén