VANN Spa

Spa-reception

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål i gångytan

  Lösa föremål i gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål

  Utskjutande föremål

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida

  Ledstång på vänster sida

Hiss
 • Hissen anropsknapp

  Hissen anropsknapp

 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

 • Hiss

  Hiss

Dörrkontrast
 • Hissdörr

  Hissdörr

Dörren öppnas automatiskt
 • Symbol för passagetid

  Symbol för passagetid

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel

  Manöverpanel

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylt

Utformning av väggskylt
 • Text på väggskylt

  Text på väggskylt

Butikslokal
 • Symbol för personlig service

  Symbol för personlig service

Hyllor finns
 • Hylla

  Hylla

Klädstång
 • Klädstång

  Klädstång

Bemannad kassa
 • Kassa i SPA-avdelningen

  Kassa i SPA-avdelningen

Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare

  Kortläsare