VANN Spa

Omklädningsrum

Slagdörr
 • Dörr till omklädningsrum

  Dörr till omklädningsrum

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till hörn

  Avstånd till hörn

Inomhusmiljö
 • Belysning i omklädningsrum

  Belysning i omklädningsrum

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Vändyta

  Vändyta

Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrum

  Omklädningsrum

Bänk
 • Bänk i omklädningsrum

  Bänk i omklädningsrum

Klädskåp
 • Klädskåp

  Klädskåp

Krok
 • Krokar på vägg

  Krokar

Spegel
 • Del av spegel i omklädningsrum

  Del av spegel i omklädningsrum

Handikapptoalett
 • Toaletten ligger i poolområdet

  Toaletten ligger i poolområdet

Skylt vid dörr
 • Skylt på dörr

  Skylt på dörr

 • Dörrskylt

  Dörrskylt

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Toalettdörr

  Toalettdörr

Handikapptoalettens utformning
 • Golvyta

  Golvyta

 • Papperskorg

  Papperskorg

Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd

  Höger armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd

  Vänster armstöd

Armstöd
 • Avstånd mellan armstöden

  Avstånd mellan armstöden

Handfat
 • Handfat

  Handfat

Nödlarm
 • Larm utanför dörr

  Larm utanför dörr

Nödlarm med sladd
 • Larm med sladd

  Larm med sladd

Nödlarm på vägg
 • Högt larm på vägg

  Högt larm på vägg

 • Lågt placerat larm

  Lågt placerat larm

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Toalettens utformning
 • Handfatets kran

  Handfatets kran

Dusch
 • Duschutrymme

  Duschutrymme

 • Duscharmatur

  Duscharmatur

 • Duschstol

  Duschstol