VANN Spa

Behandlingsrum

Slagdörr
 • Dörr till behandlingsrum

  Dörr till behandlingsrum

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörr till behandlingsrum

  Dörr till bahndlingsrum

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Bredd

  Bredd

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Behandlingsbänk
 • Behandlingsbänk i SPA

  Behandlingsbänk i SPA