Distriktssköterska Arlöv

Väntrum

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Väntrummets belysning

Assistanshundar
 • Alla servicehundar är tillåtna

  Alla servicehundar är tillåtna

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna

  Övriga pälsdjur är ej tillåtna

Gångytan
 • Gångyta

  Väntrummets gångyta

 • Vändyta

  Väntrummets vändyta

Sittplats
 • Sittplatser

  Väntrummets sittplatser

Lek
 • Lekhörna

  Lekhörna