Barnens hus 1B Barnmorskemottagningen vån 1, Lasarettet i Ystad

Väntrum

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering
 • Markeringen är placerad 71cm över golv
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering
 • Markeringen är placerad 135cm över golv
Assistanshundar
 • Alla servicehundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 121cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 182cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 53cm
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplatser
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Lek
 • Lekhörna
 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år