ABF Östergötland Linköping Badhusgatan

Entré utomhus

Slagdörr
 • Portingången till Badhusgatan 8
 • Entrédörrens fria öppningsbredd är 92cm på Badhusgatan 8
 • Det finns svängrumsyta innanför entrédörren på Badhusgatan 8
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
Dörrkontrast
 • Portens ljushetskontraster
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
Glasytor
 • Markering av entrédörrens glasytor på Badhusgatan 8
 • Glasytan har en markering med en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Markeringen är placerad 107cm över golv
Dörrmatta
 • Det finns en skrapgaller och dörrmatta i entrén till Badhusgatan 8
 • Dörrmattan är lös
Skrapgaller
 • Det finns en skrapgaller och dörrmatta i entrén till Badhusgatan 8
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Tröskel
 • Entrédörren har en 0,3 cm hög tröskel utan avfasning på Badhusgatan 8
 • Tröskelns höjd är 0,3cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets närmaste hinder är hörnet på 70 cm avstånd
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdonet till entrédörren utomhus på Badhusgatan 8
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 108cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
Öppnande
 • Det finns inte säkerhetssensor i entrédörren vid öppning eller stängning
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
Vid stängning
 • Det finns inte säkerhetssensor i entrédörren vid öppning eller stängning
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 22s
Entré
 • Det finns ingen anvisad plats för rökning på Badhusgatan
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Orienteringstavla utan tal
 • Skylten med våningsinformation finns i porten till Badhusgatan 8
 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 111cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,5NCS