Cassels Knalleland Hus 1

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 17m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk saknas
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångväg
 • Sittplats med ryggstöd
 • Gångvägens bredd är 5.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 14m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7.6m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Gångvägen
 • Gångväg lutar
 • Lutningen i längsriktning är 5.7%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled