Härjedalens fjällmuseum

Entréhall

 • Toa kapprum

  Toaletterna i kapprummet

Inomhusmiljö
 • Belysningen upplevs som jämn och bländfri

  Belysningen upplevs som jämn och bländfri

Assistanshundar
 • Ledhund tillåtet i lokalen

  Ledhund tillåtet i lokalen

Pälsbärande djur
 • Övriga djur ej tillåtet

  Övriga djur ej tillåtet

Gångytan
 • Innanför entre mot café

  Innanför entre mot café

 • Stora utrymmen för att vända/backa

  Stora utrymmen för att vända/backa

Informationsdisk
 • Disken syns till vänster, dessvärre ingen kanonbild

  Disken syns till vänster, dessvärre ingen kanonbild

Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka finns vid disken

  Ringklocka finns vid disken

Informationsplats
 • Viss specialutrustning finns på plats

  Viss specialutrustning finns på plats

Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare med kännbar markering på femman

  Kortläsare med kännbar markering på femman

Bokningsmöjlighet
 • Bokning möjlig över disk eller via mail och telefon

  Bokning möjlig över disk eller via mail och telefon

Kapprum
 • Kapprum med krokar i flera höjder och möjlighet att sitta ner

  Kapprum med krokar i flera höjder och möjlighet att sitta ner

Sittplats
 • Sittplats med sitthöjd 40 cm

  Sittplats med sitthöjd 40 cm

Utskjutande kapphylla
 • Kapphylla 180 cm ovan golv

  Kapphylla 180 cm ovan golv

Handikapptoalett
 • Två toaletter varav den vänstra är av "handikappmodell"

  Två toaletter varav den vänstra är av "handikappmodell"

Skylt vid dörr
 • Dörrskylt med pictogram

  Dörrskylt med pictogram

Slagdörr
 • Toadörrens bredd är 90 cm

  Toadörrens bredd är 90 cm

Slagdörr öppnas manuellt
 • Gott om utrymme utanför toadörrarna, ingen dörrstängare

  Gott om utrymme utanför toadörrarna, ingen dörrstängare

Handikapptoalettens utformning
 • Bilden beskriver dåligt det totala utrymmet på 220x220 cm

  Bilden beskriver dåligt det totala utrymmet på 220x220 cm

 • Behållare vid sidan om toa

  Behållare vid sidan om toa

 • Skötbord finns på toan

  Skötbord finns på toan

Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd finns på båda sidor om toan

  Armstöd finns på båda sidor om toan

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd finns på båda sidor om toan

  Armstöd finns på båda sidor om toan

Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 60 cm

  Avståndet mellan armstöden är 60 cm

Handfat
 • Handfatets höjd är 80 cm

  Handfatets höjd är 80 cm

Nödlarm
 • Lågt placerat nödlarm

  Lågt placerat nödlarm

Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd från taket

  Nödlarm med sladd från taket

Nödlarm på vägg
 • Lågt placerat nödlarm

  Lågt placerat nödlarm