Bjertorp Slott

Parkering och gångväg

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Kant på gångväg upp till entré

  Kant på gångväg upp till entré

 • Gångväg upp till entré

  Gångväg upp till entré

Gångytan
 • Gångvägens yta

  Gångvägens yta

Gångvägen
 • Gångvägens lutning

  Gångvägens lutning