Bjertorp Slott

Lobby

Inomhusmiljö
 • Belysning i lobby

  Belysning i lobby

 • Belysning i lobby

  Belysning i lobby

 • Gångmatta i lobby

  Gångmatta i lobby

 • Matta i lobby

  Matta i lobby

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i lobby

  Gångyta i lobby

 • Gångyta i lobby

  Gångyta i lobby

 • Ytor finns att vända på

  Ytor finns att vända på

Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångyta

  Fast föremål i gångyta

 • Fast föremål i gångyta

  Fast föremål i gångyta

Löst föremål i gångstråk
 • Sittgrupp ovanför trapp

  Sittgrupp ovanför trapp

Sittplats
 • Sittplats i lobbyn

  Sittplats i lobbyn

 • Sittgrupp i lobby

  Sittgrupp i lobby

 • Brasan i lobby

  Brasan i lobby

Bord
 • Sittgrupp i lobby

  Sittgrupp i lobby

 • Sittgrupp i lobby

  Sittgrupp i lobby

Trappa
 • Trappa i foajé

  Trappa i foajé

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida

  Ledstång på höger sida

Utskjutande föremål finns i trappan
 • Utskjutande föremål

  Utskjutande föremål

Hiss
 • Anropsknapp för hiss

  Anropsknapp för hiss

 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

 • Hisskorg

  Hisskorg

Slagdörren
 • Dörröppning

  Dörröppning

Dörrkontrast
 • Hisdörr

  Hisdörr

Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss

  Manöverpanel i hiss

Våningsinformationen
 • Våningsinformation i hiss

  Våningsinformation i hiss

Skylt på vägg
 • Skylt

  Skylt

Utformning av väggskylt
 • Text på skylt

  Text på skylt

Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk

  Receptionsdisk

Fast placerad ringklocka
 • Ringklocka för att kalla på personal

  Ringklocka för att kalla på personal

Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare

  Kortläsare

Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning

  Symbol för bokning

Trappa
 • Trappa i foajé

  Trappa i foajé

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida

  Ledstång på höger sida

Utskjutande föremål finns i trappan
 • Utskjutande föremål

  Utskjutande föremål

Hiss
 • Anropsknapp för hiss

  Anropsknapp för hiss

 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

 • Hisskorg

  Hisskorg

Slagdörren
 • Dörröppning

  Dörröppning

Dörrkontrast
 • Hisdörr

  Hisdörr

Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss

  Manöverpanel i hiss

Våningsinformationen
 • Våningsinformation i hiss

  Våningsinformation i hiss

Kapprum
 • Kapprum

  Kapprum

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Spegel
 • Spegel i kapprum

  Spegel i kapprum

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Trappa
 • Trappa ner till toaletter

  Trappa ner till toaletter

Handfat
 • Handfat på toaletten

  Handfat på toaletten

Gemensamt utrymme utanför toalett
 • Speglar på damrum

  Speglar på damrum

 • Torkmöjligheter

  Torkmöjligheter

Skylt vid dörr
 • Skylt på dörr till damrum

  Skylt på dörr till damrum

Utformning av dörrskylt
 • Text på dörrskylt

  Text på dörrskylt

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Toalettens utformning
 • Toalettutrymme

  Toalettutrymme