Bjertorp Slott

Passage från lobby till boenderum

Inomhusmiljö
 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida

  Ledstång på vänster sida

Hiss
 • Anropsknapp för hiss

  Anropsknapp för hiss

 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

 • Hisskorg

  Hisskorg

Slagdörren
 • Dörröppning

  Dörröppning

Dörrkontrast
 • Hisdörr

  Hisdörr

Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss

  Manöverpanel i hiss

Våningsinformationen
 • Våningsinformation i hiss

  Våningsinformation i hiss