Bjertorp Slott

Restaurang

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder

  Avstånd till närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning i restaurang

  Belysning i restaurang

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i restaurang

  Gångyta i restaurang

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Matservering
 • Bord i restaurangen

  Bord i restaurangen

 • Restaurang

  Restaurang

 • Stol i restaurangen

  Stol i restaurangen

 • Gångyta mellan bord i restaurang

  Gångyta mellan bord i restaurang

Matsedel
 • Matsedel

  Matsedel

Bordsservering
 • Symbol för personlig service

  Symbol för personlig service