Bjertorp Slott

Passage från lobby till konferensrum

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passageöppning

Inomhusmiljö
 • Belysning i passage

  Belysning i passage

 • Matta i passage

  Matta i passage

Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar

  Symbol för assistanshundar

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Sittplats
 • Sittplats i passage

  Sittplats i passage

 • Sittgrupp i passage

  Sittgrupp i passage