ABF Västerås (Växthuset - våning 2)

Studierum (306 A - ABF Keramik)

Slagdörr
 • Slagdörren som går in till rum 306 A från rum 304 har en fri bredd på 77 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskeln in till rum 306 A har en höjd på 1 cm
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
Inomhusmiljö
 • Belysning i rum 306 A är bländfri och jämn
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna i lokalen
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur är inte tillåtet i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är hårdgjord och jämn
 • Utrymme att vända och backa in på i rum 306 A
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i forma av ett bord finns i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk