Mini-Maria Hisingen

Mini-Maria Hisingen

Mötesrum

Slagdörr
 • Dörr till mötesrum, fri bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysningen i mötesrummet
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i mötesrummet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 40cm
Sittplats
 • Sittplats i mötesrummet
 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i mötesrummet
 • Fri höjd under bordet är 53cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 54cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 45cm
Mötesrum
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.