Centrumpraktiken, Kungälv

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysning, reception
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ledarhundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsbärande djur är inte tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Gångytan att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 147cm
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Köautomat
 • Köautomat
 • Könummer visuellt
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 170cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,11NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 102cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisken
 • Höjden på disken är 84cm
 • Längden på disken är 123cm
 • Benutrymmets djup är 20,6cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
Receptionen
 • Rullstol, kryckor
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,12NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 13,5cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 113,5cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,12NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns