First Hotel Bengtsfors

Passage från lobby till boenderum

Slagdörr
 • Det finns en glasdörr in mot korridoren där boenderummen finns.
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Glasdörren har ljusgrå markeringar.
 • Markeringen är placerad 80cm över golv
 • Markeringens färg är grå
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Glasdörren har ljusgrå markeringar.
 • Markeringens underkant är placerad 74.5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 85cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörren in till korridoren är ljusgrå med stora glaspartier.
 • Dörrhandtaget är placerat 73cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Ljuset i korridoren är jämn men något mörk.
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Det är tillåtet med hund på hotellet.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Det är tillåtet med pälsdjur på hotellet. Dock inte inne i restaurangen.
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Golvet består av en mönstrad heltäckningsmatta.
 • Korridoren har inga bredare partier och har en bredd på 175 cm.
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 175cm bred