Konstepidemin, Åttan

Entréhall

Inomhusmiljö
 • belysning

  belysning

Assistanshundar
 • hund

  hund

Pälsbärande djur
 • djur

  djur

Gångytan
 • golvytan

  golvytan

 • vändyta

  vändyta

Handikapptoalett
 • toaletten

  toaletten

Skylt vid dörr
 • skyltens text

  skyltens text

Utformning av dörrskylt
 • skyltens text

  skyltens text

Slagdörr
 • dörrens bredd

  dörrens bredd

Slagdörr öppnas manuellt
 • manuell dörr

  manuell dörr

Handikapptoalettens utformning
 • golvet

  golvet

 • behållare

  behållare

Armstöd till höger sett framifrån
 • armstöden

  armstöden

Armstöd till vänster sett framifrån
 • armstöden

  armstöden

Armstöd
 • armstöden

  armstöden

Handfat
 • handfat

  handfat