ABF Skåne Nordost - Kristianstad - Magasinet

Studierum (4)

Slagdörr
  • dörr
  • Dörröppningens fria bredd är 60cm
Dörrkontrast
  • kontrast
  • kontrast
  • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
Tröskel
  • tröskel
  • tröskel
  • Tröskelns höjd är 3cm
Slagdörr öppnas manuellt
  • manuell dörr
  • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
  • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
  • Lång efterklang i detta rum
  • Ojämn belysning
  • Städning
  • Ljudmiljön är bullerfri
  • Ljudet får en lång efterklang
  • Belysningen är bländfri
  • Belysningen är ojämn
  • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
  • Rummet städas 1 gånger per vecka
  • Heltäckande textilmatta finns inte
  • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
  • Assistanshund tillåten
  • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
  • Pälsbärande djur inte tillåtet.
  • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
  • Jämn gångyta
  • Vändmöjlighet finns
  • En gångyta är jämn
  • Vändmöjlighet finns
  • En gångyta är jämn
  • En gångyta är 150cm bred