Behrn Arena Ishockey

Omklädningsrum (våning 1)

Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 88.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 92.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 530cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är 0cm bred
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 107cm
Omklädningsutrymmet
 • ett gemensamt utrymme
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
Bänk
 • Bänken
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 84.6cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 52cm
 • Bänkens bredd är 786cm
 • Bänkens djup är 40cm
Krok
 • Krok
 • Kroken har höjden 162cm
 • Kroken är placerad 4cm från hörn
Övrig toalett
 • Flera toalettbås i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 174.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 318cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.50NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 69.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfatet på övriga toaletten
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
Dusch
 • Duschutrymmet
 • Duscharmatur
 • Den fria ytans längd är 93.9cm
 • Den fria ytans bredd är 91cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 112.5cm från golv
 • Blandaren är placerad 33cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch