Park öst (förskola)

Kapprum (Ekorren)

Kapprum
 • Golvytan
 • Den fria ytans längd är 84.1cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 81cm
Sittplats
 • Bänken
 • Sittplatsens sitthöjd är 40.1cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Utskjutande kapphylla
 • Utskjutande kapphylla
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 88.1cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.06NCS