Blodgivningscentral, målpunkt C, Lasarettet Ystad

Av- och påstigning med gångväg (Huvudentré )

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplats

  Av- och påstigningsplats

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoarkanten

  Trottoarkant intill av- och påstigningsplats

Gångvägen till entrén
 • Ledstråk

  Av- och påstigningsplatsens ledstråk

 • Ledstråk

  Av- och påstigningsplatsens ledstråk

Gångvägen
 • Gångväg

  Gångväg

 • Sittplatser

  Sittplatser

Sittplats
 • Sittplatser

  Sittplatser