Lilla Bommen Konferenscenter

Passage från reception till konferensrum

Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus i passage

  Lampor och ljus i passage

Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtet

  Assistanshundar tillåtet

Pälsbärande djur
 • Övriga djur inte tillåtet

  Övriga djur inte tillåtet

Gångytan
 • Gångyta i passage

  Gångyta i passage

Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i gångstråk

  Föremål i gångstråk