Lilla Bommen Konferenscenter

Konferensservering

Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus i servering

  Lampor och ljus i servering

Assistanshundar
 • Assistanshund är tillåtet

  Assistanshund är tillåtet

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur ej tillåtna

  Övriga pälsdjur ej tillåtna

Gångytan
 • Gångyta i servering

  Gångyta i servering

konferensservering
 • Bord i konferensservering

  Bord i konferensservering

 • Plats mellan gäster

  Plats mellan gäster

 • Personlig service finns

  Personlig service finns

 • Buffébord

  Buffébord

Sittplats
 • Sittplats i konferensservering

  Sittplats i konferensservering