SAAB Car Museum

Av- och påstigning med gångväg

 • Bilden visar ingången till Saab Bilmuseum.

  Stor yta för av- och påstigning med en 6 cm kort trottoarkant utanför entrédörrarna.

Av- och påstigningsplatsen
 • Bild på av-och påstigningsplats utanför ingången till Saab Bilmuseum.

  Det kortaste avståndet till entrén är 5.80 m. Belysning ovanför entrén finns.

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Bilden visar trottoarkanten som finns 5.80 m före ingången till Saab Bilmuseum.

  Trottoarkantens höjd är 6 cm.

 • Bilden visar avfasningen som finns cirka 3 m från entrén till Saab Bilmuseum.

  Avståndet mellan av- och påstigningsplats och avfasning är 3.10 m. Lutningen är 7.5%, och avfasningens bredd är 2.54 m.

Gångvägen till entrén
 • En bild på de gamla rälsspår i marken som utgör ett kännbart ledstråk fram till entrén.

  Rälsspåren är djupare än marken utanför entrén och kan därmed kännas.

Gångvägen
 • Bilden visar gångvägen utanför entrén till Saab Bilmuseum.

  Ytan på bredden utanför entrén är obegränsad, dvs det finns gott om plats.