Folktandvården Lundby

Väntrum

Inomhusmiljö
 • belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Gångytan
 • gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 230cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm
Sittplats
 • sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Lek
 • lekhörna
 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år