SAAB Car Museum

Parkering och gångväg

 • Bild på två handikapparkeringsplatser.

  Den finns två handikapparkeringsplatser att tillgå.

 • Bilden visar vägen från handikapparkeringarna till Saab Bilmuseums entré.

  Gångvägen från parkeringar till entré.

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Bild på handikapparkeringsplatserna.

  Bilden visar att det är utmarkerat med handikappsymbol i marken, samt en skylt med symbol på.

 • Bilden visar de två handikapparkeringsplatserna.

  De är 3.38 m breda, och avståndet från parkeringarna till entrén är cirka 50 m.

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Bilden visar gångvägen från parkering till entré.

  Den finns inget ledstråk från parkeringarna till entrén.

Gångytan
 • Bilden visar gångvägen från handikapparkeringarna till Saab Bilmuseums entré.

  Som minst är bredden på gångvägen 3.67 m.

 • Bild på sittplatserna som finns längs gångvägen från handikapparkeringarna till entrén.

  Det är bänkliknande sittplatser med ryggstöd. Det finns två stycken, och avståndet från sittplatserna till entrén är cirka 31 m.