SAAB Car Museum

Ingång

 • Bilden visar en närbild på dörren och den markering som finns på.

  Det finns en markering för sittande i ögonhöjd, och den sträcker sig över hela glasdörren.

Skylt på vägg
 • Bild på väggskylt där det står Saab Bilmuseum/ Saab Car Museum.

  Texten är vit och är 110 cm i höjd från marken.

Utformning av väggskylt
 • Bild på väggskylten utanför entrén.

  Texten är vit, och textstorleken är 340 mm.

Skylt vid dörr
 • Bilden visar skyltningen på dörren intill Saab Bilmuseum.

  På skylten står det Saab Bilmuseum/ Car Museum i vit text.

Utformning av dörrskylt
 • Bild på dörrskylten.

  Det är vit text på glasad dörr. Textstorleken är 110 mm.

Slagdörren
 • Bilden visar den fria ytan utanför dörren.

  Utanför dörren finns det gott om plats att röra sig på.

 • Bilden visar hur dörren ser ut in till Saab Bilmuseum.

  Dörröppningens bredd är 100 cm.

 • Bilden visar den fria ytan innanför entrédörren.

  Bredden är 4 meter och längden är 3 m. Det finns gott om plats att röra sig på innanför dörren.

Dörrkontrasten
 • En nära bild på dörren in till museet.

  Bilden visar dörrens ljushetskontrast, dörrblad mot dörrkarm. Dörrkarmen är i silver och dörrbladet är genomskinligt.

 • Bilden visar dörrens ljuskontrast mot omgivande vägg.

  Dörrkarmen är silvrig, och omgivande vägg är i rött tegel.

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Bilden visar en närbild på dörren och den markering som finns på i ögonhöjd för sittande.

  Markeringens färg är grå, och är placerad 100 cm från marken.

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bild på den breda markeringen över glasdörren.

  Höjd på markeringens underkant är 80 cm, och höjd på markeringens överkant är 120 cm.

Tröskel
 • Bilden visar dörrens tröskel.

  Tröskelhöjden är 1.5 cm, den är knappt märkbar.

Dörrmatta innanför dörr
 • Bild på den dörrmatta som finns innanför entrén.

  Mattan är infälld i nivå med golvet. Den ligger ej lös.

Slagdörr öppnas manuellt
 • Bild på dörren från insidan av museet.

  Dörren öppnas manuellt, och det är 3 meters avstånd från dörrhandtaget och närmaste hinder. Hindret är i detta fall en tv-apparat.

Entré
 • Bilden visar att rökning är tillåten i anslutning till entrén

  Rökning är tillåten i anslutning till entrén