SAAB Car Museum

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Symbol för ej bullrig miljö.

  Ljudmiljön är inte bullrig inne i entrén.

 • Symbol för jämn belysning.

  Belysningen innanför entrén är bländfri och jämn.

 • Bilden visar ljus som kommer in från takfönstren.

  Det finns ej möjlighet att skärma av bländande dagsljus. Det är stora fönster i taket som ibland kan göra att ljuset som kommer in upplevs som bländande.

 • Bilden visar en symbol för städning.

  Städning på museet görs 3 gånger i veckan. Rengöringsprodukter och städmedel är oparfymerade.

 • Bilden visar en symbol för alarm.

  Utrymningsalarmet är akustiskt, ej visuellt.

Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol ledarhund.

  Ledarhund, servicehund och signalhund är tillåtna.

Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som ej tillåter pälsdjur.

  Pälsdjur är inte tillåtet. Som sagt är undantag för olika typer av ledarhundar.

Gångytan
 • Bild på gångytan in till museet.

  Gångytan är som minst 215 cm bred, på grund av att det står utställningsbilar redan när man kommer in i museet.

 • Bilden visar utrymmet innanför entrédörrarna.

  Den finns gott om plats att vända eller backa in på.

Sittplats
 • Bilden visar en sittplats som finns i entrén.

  Det är ett bord och tre stolar. Sitthöjden är 43 cm, så det är hyfsat låga stolar.

Bord
 • Bild på sittplats.

  Bord finns, och den fria höjden under bordet är 46 cm.

Informationsdisk
 • Bilden visar informationsdisken i entrén.

  Receptionen är 113 cm hög. Den är stor och välbelyst.

Flyttbar ringklocka
 • Bild på ringklockan i receptionsdisken.

  Ringklockan är i silvrig färg och den är flyttbar.

Informationsplats
 • Bilden visar att hjälpmedel och specialutrustning inte finns

  Hjälpmedel och specialutrustning finns inte

Fast placerad kortläsare
 • Bild på kortläsaren i receptionen.

  Kortläsarens avstånd från marken är 120 cm. Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen.

Bokningsmöjlighet
 • Bilden visar en symbol på en receptionsdisk.

  Personalen är mycket flexibla vid bokning, och kan uppfylla de flesta önskemål. Det enda de inte kan ändra på är textstorleken i faktura eller i bokningsbekräftelse.

Passageöppning
 • Bilden visar passageöppningen till kapprum och toaletter.

  Dörröppningen är 175 cm bred.

Kapprum
 • Bilden visar kapprummet och dess golvyta.

  Kapprummet är 500 cm långt och 190 cm brett.

Handikapptoalett
 • Bild som visar utrymmet utanför toaletterna.

  Toaletterna är i samma gång som man hänger av sig kappan. Det finns tre toaletter, varav en handikapptoalett.

Skylt vid dörr
 • Bild på handikappskylten, på toalettdörren.

  Den är placerad 151 cm från marken och är i svart färg.

Pictogram
 • Bilden visar handikappsymbolen på toalettdörren.

  Dörren är ljusgrå och symbolen svart, så ljuskontrasten är markant.

Utformning av dörrskylt
 • Bilden visar handikappsymbol och text på toalettdörren.

  Det står WC i svart text, vilket skiljer sig markant då dörren är i ljusgrått.

Slagdörr
 • Bilden visar handikapptoalettens dörröppning.

  Dörröppningens fria bred är 77.5 cm.

Slagdörr öppnas manuellt
 • Bilden visar dörrhandtaget på handikapptoaletten.

  Dörren öppnas manuellt.

Handikapptoalettens utformning
 • Handfat med avlastningshylla bakom.

  Avlastningshyllan är bakom handfatet och är inte speciellt stor.

 • Bilden visar handikapptoaletten och behållare i bakgrunden.

  Behållaren är inte tillräckligt stor för stomipåse eller vuxenblöja.

Armstöd till höger sett framifrån
 • Bilden visar höger armstöd, sett framifrån, som är uppfällbart och finns 78 cm över golvet

  Höger armstöd sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Bilden visar vänster armstöd, sett framifrån, som finns 78 cm övergolvet

  Vänster armstöd sett framifrån

Armstöd
 • Bild på toaletten och nedfällda armstöd.

  Avståndet mellan armstöden är 60 cm.

Handfat
 • Bilden visar handfatet inne på handikapptoaletten.

  Handfatet är 75 cm högt från marken.

Nödlarm
 • Bilden visar knappen till nödlarmet.

  Det finns tre nödlarm. Ett vid toaletten och två vid dörren i olika höjd.

Nödlarm på vägg
 • Bilden visar det lågt placerade nödlarmet som finns vid dörren

  Lågt placerat nödlarm som finns vid dörren

 • Bilden visar nödlarmet placerat intill toalettstolen

  Nödlarm invid toalettstolen

Övrig toalett
 • Bilden visar herrtoaletten.

  Det finns två toaletter utöver handikapptoaletten. En herrtoalett, och en damtoalett.

Skylt vid dörr
 • Bilden visar en symbol för att det är herrtoalett.

  Dörrskylten är svart och är placerad 151 cm från golvet.

Pictogram
 • Bilden visar symbolen för herrtoalett.

  Dörren är ljusgrå och symbolen är svart, så ljuskontrasten är markant.

Slagdörr
 • Bild på dörröppningen in till herrtoaletten.

  Dörröppningens fria bredd är 68 cm. Damtoaletten ser exakt likadan ut och har samma bredd på dörröppningen.

Slagdörr öppnas manuellt
 • Bild visar dörrhandtaget på toaletten.

  Dörren öppnas och låses manuellt.

Toalettens utformning
 • Bilden visar handfatet med dess engreppsblandare

  Handfatet