Annas Hembageri

Ingång

Slagdörren
 • Bild på entré samt trappa.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 193cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 60cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrmattan är lös
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 330cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 178cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrmattan är lös
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 17,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg