SAAB Car Museum

Utställningsrum

Passageöppning
 • Bilden visar passageöppningen till utställningsrummet.

  Dörröppningens fria bredd är 190 cm.

Inomhusmiljö
 • Bilden visar en symbol för ojämnt ljus.

  Den kan som sagt bli något bländande om solljus lyser in från taket. Men annars är det inte bländande i lokalerna. Ljuset varierar, på vissa ställen är det väldigt mörkt medan på andra väldigt ljust.

Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.

  Ledarhund, servicehund och signalhund är alla tillåtna.

Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol för pälsbärande djur.

  Det är inte tillåtet att ha pälsbärande djur på museet, med undantag för de olika ledarhundarna.

Gångytan
 • Bild på gångytan mellan bilarna i en del av utställningslokalen.

  Golvytan är jämn och hård.

 • Bilden visar den fria ytan att vända på bland utställningen.

  Bredden är relativt stor, 500 cm. Så det finns gott om plats att vända eller backa in på.

Sittplats
 • Bilden visar två bilsäten som står bland utställningsbilarna.

  Bilsätena kan användas som sittplatser, men kan vara lite svåra att komma intill på grund av att det är en bil som är placerad ganska nära.

Belysning av föremål
 • Bilden visar några av utställningsbilarna inne i Saab Bilmuseum.

  Eftersom det är glasat i taket blir belysningen på bilarna väldigt fin och tydlig på en del ställen. På andra ställen är det som sagt en aning mörkare.

Utställning
 • Bilden visar bilmotorer som finns utställda i utställningslokalerna.

  Högsta höjden på nedre delen av föremålet är 45 cm.

 • Bilden visar en gångväg mellan utställningsbilar och de utställda bilmotorerna.

  Bredden mellan föremålen är omkring 312 cm.

Visning eller guidning
 • Bilden visar en symbol som visar att det inte finns hörselteknisk utrustning.

  Hörselteknisk utrustning finns ej vid guidning eller visning.

Syntolkning
 • Bilden visar en symbol för att syntolkning inte finns.

  Syntolkning kan alltså inte erbjudas på museet.

Trappa
 • Bilden visar en trappa som går upp till andra våningen i bilmuseet.

  Det är 18 trappsteg upp till andra plan. Trappan är jämn och halksäker.

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Bilden visar en trappa i museet och dess ledstänger.

  Höger och vänster ledstänger är exakt likadan. Ledstängerna löper hela vägen och har en höjd på 112 cm.

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Bilden visar en trappa i museet och dess ledstänger.

  Höger och vänster ledstänger är exakt likadan. Ledstängerna löper hela vägen och har en höjd på 112 cm.

Ramp
 • Bilden visar bilar som är placerade längs med en ramp inne i museet.

  Lutningen är 7.1%, vilket är ganska mycket. Det kan vara svårt att ta sig fram då bilarna är placerade sicksack längs rampen. Men golvytan är halksäker och jämn.

Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Bilden visar ledstången på höger sida, sett nerifrån, som är 110 cm hög

  Ledstången på höger sida, sett nerifrån, som är 110 cm hög

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Bilden visar ledstången på vänster sida, sett nerifrån, som är 110 cm hög

  Ledstången på vänster sida sett nerifrån, som är 110 cm hög

Fristående skylt
 • Bilden visar en skylt som står vid en bil och ger information om den.

  De provar just nu lite olika typer av skyltar vid bilarna. Vissa på "ben" och vissa i markhöjd. De vanligaste är att de har en skylt/lapp med information på bilrutan. Den skylten som visas på bilden, och står på pelare är den som är synligast.

Utformning av fristånde skylt
 • Bilden visar en skylt som ger information om en viss Saab bil.

  Textstorleken är 4 mm.

Övriga datorbord
 • Bilden visar en dator som är placerad i entrén.

  På datorn finns allmän information om Saab.