SAAB Car Museum

Butikslokal

Inomhusmiljö
 • Bilden visar en symbol för jämnt ljus.

  Det är jämn belysningen, men det kan vara risk för att det blir en aning bländande i butiken.

Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.

  Det är tillåtet med assistanshundar.

Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som betyder att pälsdjur ej är tillåtet.

  Övriga pälsbärande djur är inte tillåtna.

Gångytan
 • Bilden visar gångytan i butiken.

  Gångytans bredd varierar, men är på flera ställen omkring 120 cm.

 • Bilden visar butikens utrymme för att vända eller backa in.

  Det är 178 cm brett, men inte jätte stort utrymme för att vänta. Borden går dock att förflytta.

Löst föremål i gångstråk
 • Bilden visar en en klädhållare med en t-shirt på.

  Detta är ett löst föremål som står i gångytan och det är på detta ställe gångytan är som smalast. Klädhållaren går dock att förflytta.

Butikslokal
 • Symbol för reception.

  Det finns tillgång till personlig service eftersom det alltid finns minst två personer på plats.

Hyllor finns
 • Bilden visar hyllmärkningen i butiken.

  Lappar med information om föremål, samt pris.

Bemannad kassa
 • Bilden visar kassadisken i museet.

  Det är alltid bemannat i kassan. Kassan och receptionen är samma sak.

Skylt på vägg
 • Bilden visar en skylt som det står "Shop" på inne i butiken.

  Den är satt ganska högt upp i butiken, men är synlig då den är svart i förhållande till den vita bakgrunden.

Utformning av väggskylt
 • Bilden visar en skylt som det står "Shop" på inne i butiken.

  Ljuskontrasten är markant och textstorleken är 19 mm.