Akiko Sushi

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Bild på handikapparkering.
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen är 7m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 41m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.4NCS mot underlag
Gångytan
 • Bild på gångväg mot entré.
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp