Blidsbergs Bibliotek

Bibliotekslokal

Slagdörr
 • Helhetsbild på biblioteket
 • Helhetsbild på biblioteket
 • Dörröppningens bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande
 • Markeringen är placerad 66cm över golv
 • Markeringens färg är brun
Tröskel
 • Tröskeln i dörröppningen
 • Tröskelns höjd är 3cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren öppnas manuellt
 • Dörrhandtaget är placerat 123cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Helhetsbild på biblioteket
 • Helhetsbild på biblioteket
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i biblioteket
 • Det finns utrymme att vända på
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 142cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 260cm bred
Sittplats
 • Sittplats finns i biblioteket
 • Sittplats finns i biblioteket
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord finns i biblioteket
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 52cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm
Höj- och sänkbar informationsdisk
 • Informationsdisken
 • Längden på disken är 125cm
 • Benutrymmets djup är 1cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 78cm
 • Högsta höjden på disken är 125cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,4NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Det finns tillgång till personlig service
Hyllor finns
 • Hyllor finns i biblioteket
 • Hyllmärkning i biblioteket
 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 20cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 181cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
Bokinkast inomhus
 • Bokinkast utanför entrén
 • Den fria ytans längd är 272cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0,4% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 80cm ovanför golvet
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Ingen information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Ingen information som finns på webben finns i anpassad form