SAAB Car Museum

Konferensrum

Passageöppning
 • Bilden visar dörröppningens fria bredd in till ett utan konferensrummen.

  Dörröppningens fria bredd är 230 cm.

Inomhusmiljö
 • Bilden visar en symbol som betyder att det är ojämn belysning.

  Det är ganska ojämn belysning i lokalen, men den allmänna belysningen är också bländfri.

Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.

  Alla typer av assistanshundar är tillåtna i konferenslokalen.

Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som betyder att pälsdjur ej är tillåtet.

  Övriga pälsbärande djur är inte tillåtna i konferensrummet.

Gångytan
 • Bilden visar gångytan mellan väggen och stolarna i konferensrummet.

  Gångytans bredd är 192 cm.

 • Bilden visar utrymmet som finns i konferenslokalen för att vända eller backa in.

  Det finns gott om plats att vända eller backa in på.

Lösa sittplatser
 • Bilden visar de stolar som står placerade inne i konferenslokalen.

  Det är 47 cm i sitthöjd. Stolarna är även flyttbara.

Fri passage vid sittande personer
 • Bilden visar den fria passagen bakom sittande personer.

  Bredden är 44 cm, alltså ganska smalt. Men stolarna är som tidigare nämn flyttbara.

Åhörarplatser
 • Bilden visar en symbol som visar att det inte finns hörselteknisk utrustning.

  Det finns inte hörselteknisk utrustning i konferenslokalen.

Podium
 • Bilden visar podiet i konferenslokalen.

  Golvet är ljusgrått och podiet svart, så ljuskontrasten är ganska markant.

Enskilt steg
 • Bilden visar podiets trappsteg inne i konferenslokalen.

  Stegets höjd upp till podiet är 26 cm.