3:e Våningen

Ingång

Hissen
 • hissens anropsknapp
 • ytan utanför hissen
 • hisskorgens djup
 • Anropsknappen är placerad 75cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 100cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 500cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 175cm
 • Hisskorgens bredd är 160cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Skjutdörren
 • hissdörr
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
Dörren öppnas automatiskt
 • hissdörren öppen
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Manöverpanelen i hissen
 • hissknapparna
 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns
Manöverpanelen i hissen
 • hissens manöverorgan
 • Översta knappraden är placerad 110cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 80cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 25cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
Våningsinformationen
 • våningsinformation
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
Slagdörren
 • fri yta utanför entredörr
 • entredörren i sin helhet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 140cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 5% i längsriktning
Slagdörr öppnas manuellt
 • manuell entredörr
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Entré
 • om rökning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Skylt på vägg
 • väggskylt utanför entredörren
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
Bildsymbol (ej pictogram)
 • väggskyltens bild
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Utformning av väggskylt
 • välkomna till 3e våningen
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm