SAAB Car Museum

Konferensrum

Slagdörr
 • Bilden visar dörröppningens fria bredd in till det andra konferensrummet.

  Dörröppningens fria bredd är 173 cm.

Slagdörr öppnas manuellt
 • Bilden visar dörren in till konferensrummet.

  Dörren är manuell och dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder är 117 cm.

Inomhusmiljö
 • Bilden visar konferenslokalens ljus.

  I detta fall är ljuset väldigt mörkt då det var filmer som rullade på en duk. Vid konferenser tänds ljuset upp. Det är bländfri, men något ojämn belysning.

Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.

  Alla typer av assistanshundar är tillåtna.

Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som betyder att pälsdjur ej är tillåtet.

  Pälsbärande djur är inte tillåtna i konferenslokalen, men med undantag för assistanshundar.

Gångytan
 • Bilden visar gångytan i konferenslokalen.

  Gångytans bredd är 166 cm.

 • Bilden visar utrymme för att vända eller backa.

  Det finns utrymme för att vända eller backa in på. Bredden är 166 cm.

Sittplats
 • Bilden visar sittplatserna i konferneslokalen.

  Sitthöjden är 44 cm.

Bord
 • Bilden visar det bord som står placerat längst fram i konferenslokalen.

  Den fria höjden under bordet är 69 cm.

Fri passage vid sittande personer
 • Bilden visar sittplatserna i konferneslokalen.

  Den fria passagen bakom sittande personer är 40 cm, men stolarna är som sagt flyttbara.

Åhörarplatser
 • Bilden visar en symbol som visar att det inte finns hörselteknisk utrustning.

  Det finns inte hörselteknisk utrustning i konferenslokalen.