Handikappsparkeringar i Uddevalla

Handikapparkeringsplats (Kilbäcksgatan 29)

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Handikapparkeringsplatsen
 • parkeringsplatsen
 • parkeringsplatsen
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 4.80m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte
Trottoarkanten
 • Trottoarkanten avfasad
 • Trottoarkanten avfasad
 • Avfasningen på trottarkanten är 650cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 0.00%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 7.5m