Socialjouren

Ingång

Ringklockan måste användas
 • Fria ytan framför ringklockan
 • Ringklocka
 • Den fria ytans längd är 280cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 132cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 7cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.05NCS
Slagdörren
 • Fria ytan utanför entrédörren
 • Entrédörrens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 287cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
Gångmatta innanför dörr
 • Gångmatta innanför dörren
 • Gångmattan är tunn, lös
Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller innanför dörren
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Orienteringstavla utan tal
 • Orienteringstavla i entrén
 • Karta finns inte
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.2NCS