Ekekullen Sandhult

Dagrum (för evenemang)

Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 414 cm.

  Dörröppningens fria bredd är 414 cm.

Tröskel
 • Tröskelhöjden är 1 cm.

  Tröskelhöjden är 1 cm.

Inomhusmiljö
 • Belysningen i lokalen är jämn och bländfri.

  Belysningen i lokalen är jämn och bländfri.

Gångytan
 • Gångytan är 147 cm bred.

  Gångytan är 147 cm bred.

 • Vändytan är 282 cm bred.

  Vändytan är 282 cm bred.

Sittplats
 • Stolens sitthöjd är 46 cm hög.

  Stolens sitthöjd är 46 cm hög.

Höj- och sänkbart bord
 • Det höj- och sänkbara bordets lägsta höjd är 59 cm och det högsta är 104 cm.

  Det höj- och sänkbara bordets lägsta höjd är 59 cm och det högsta är 104 cm.

Bord
 • Bordets underlags höjd är 57 cm.

  Bordets underlags höjd är 57 cm.

Dagrum
 • Hörslinga finns

  Hörslinga finns