Folktandvården Vänersborg

Ingång

Trappan
 • Trappa

  Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Rampen
 • Ramp

  Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång

  Ledstång

Skylt på vägg
 • Skylt

  Skylt

Slagdörren
 • Utanför dörren

  Utanför dörren

 • Öppen dörr

  Öppen dörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glasdörr

  Markering på glasdörr

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Gångmatta innanför dörr
 • Gångmatta

  Gångmatta

Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller

  Skrapgaller

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon

  Manöverdon

 • Manöverdon

  Manöverdon

Entré
 • Cigarett

  Cigarett

Orienteringstavla utan tal
 • Orienteringstavla

  Orienteringstavla