Tanums Gestgifveri

Parkering och gångväg

Gångytan
 • Gångväg från parkeringsplats

  Gångväg från parkeringsplats

 • Gångväg till entré

  Gångväg till entré

Gångvägen
 • Lutning upp mot entré

  Lutning upp mot entré

Enskilt steg
 • Steg upp mot entrén

  Steg upp mot entrén