Närhälsan Götene Ungdomsmottagning

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • av- påstigningsplats

  av- påstigningsplats

 • skylt

  skylt

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • trottoarkant

  trottoarkant

Gångvägen
 • gångväg

  gångväg