Din Sko i City

Butikslokal

Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • utrymmet vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 268cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 76cm
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål förekommer i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Utskjutande föremål i gångstråk
 • utskjutande föremålet
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 25cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.20NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.20NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • trappan detail
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 357cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
Butikslokal
 • Personlig service
 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 31cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 280cm från underlag
Bemannad kassa
 • Bemannad kassa
 • Passagebredd vid kassan är 128cm
 • Kassapriset är placerat 118cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget
Fast placerad kortläsare
 • kortläsare
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 111cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns