Kastellegårdshallen

Ingång

Alternativa lutningen
 • Liten lutning till entré

  Liten lutning till entré

Slagdörren
 • Ytan utanför entrédörren

  Ytan utanför entrédörren

 • Entrédörrens öppning

  Entrédörrens öppning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering av glasruta för stående

  Markering av glasruta för stående

Tröskel
 • Tröskel i entrén

  Tröskel i entrén

Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför entrén

  Dörrmatta innanför entrén

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdonet placering till hinder

  Manöverdonet placering till hinder

Entré
 • Ej anvisad plats för rökning / Rökning förbjuden inom skolans område

  Ej anvisad plats för rökning / Rökning förbjuden inom skolans område