Mariestads Stadsbibliotek

Mötesrum

Trappa - till mötesrum
 • Det finns en trappa upp till mötesrum som kompenseras av hiss
 • Trappan kompenseras av hiss
Trappa
 • Trappa upp till andra våning har 18 trappsteg med ett vilplan.
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång finns, sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Hiss - till mötesrum
 • Anropsknappar sitter till höger om hissen.
 • Hissen finns i korridoren, från anpassad entré
 • Hissens bredd är 106 cm
 • Anropsknappen är placerad 108cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Djupet på hisskorgen är 208cm
 • Hisskorgens bredd är 106cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Dörrkontrast
 • Hissen har svag ljushetskontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
Skjutdörren
 • Dörrens fria bredd är 90 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
Dörren öppnas automatiskt
 • Hissens passagetid är 26 sekunder
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 26s
Manöverpanelen i hissen
 • Kännbara markeringar finns på hissknappar
 • Det finns nödlarm placerat på manöverpanel
 • Hissknapparna är 20cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Höjd på manöverpanelen är 106 cm
 • Översta knappraden är placerad 106cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 112cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
Våningsinformationen
 • Det finns visuell våningsinformaton
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte
Slagdörr
 • Dörrens fria bredd är 84 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
Dörrkontrast
 • Det finns ingen ljushetskontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Avfasad tröskel finns med höjd 1 cm
 • Tröskelns höjd är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörren öppnas manuellt
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Belysningen är ojämn och bländande
 • Dagsljus förekommer och går att skärma av
 • Det finns en heltäckande matta
 • Det finns bara akustiskt larm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur är förbjudna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytans bredd är 300 cm
 • Det finns möjlighet att vända eller backa
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Mötesrum
 • Det finns fast teleslinga i lokalen
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
Handikapptoalett
 • Det finns en handikapptoalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Det finns en skylt bredvid toaletten på samma sida som handtaget
 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Pictogram
 • Skylten har symbol med relief
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Slagdörr
 • Bredden utanför dörr är 145 cm
 • Dörrens fria bredd är 102 cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 102cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Tröskel
 • Tröskel finns med höjden 1 cm
 • Tröskelns höjd är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörren öppnas manuellt
 • Draghandtag finns på insidan av dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 93cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettens totala yta är 220 x 220 cm
 • Fri yta till vänster om toalett är 125 cm och till höger om toaletten är det 55 cm
 • Toalettstolens höjd är 47 cm
 • Spegel finns
 • Det finns oparfymerad tvål
 • Torkmöjlighet finns i form av pappershanddukshållare
 • Det finns inget visuellt utrymningslarm
 • Städning görs 5 gånger i veckan
 • Bredden är 220cm
 • Längden är 220cm
 • 125cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 55cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.50NCS mot bakgrunden
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Det finns ett armstöd på höger sida, sett framifrån
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Det finns ett armstöd på vänster sida, sett framifrån
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Handfat
 • Handfat finns på höjden 80 cm
 • Handfatet har engreppsblandare
 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Det finns nödlarm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns