Förskolan Stallängen

Passage från entréutrymme till lekrum

Slagdörr
  • Dörröppning
  • Dörröppningens fria bredd är 90cm
  • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Tröskel
  • Tröskel
  • Tröskelns höjd är 1cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
  • Avstånd till hinder
  • Dörrhandtaget är placerat 133cm från närmaste hinder
  • Dörrstängare finns inte på dörren