Allékliniken Sleipner Vårdcentral, Borås

Passage från reception till väntrum (Till väntrum två)

Inomhusmiljö
 • Belysningen i passagen

  Belysningen i passagen

 • Belysningen i passagen

  Belysningen i passagen

Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtna vid kontakt innan besök

  Assistanshundar tillåtna vid kontakt innan besök

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur ej tillåtna

  Övriga pälsbärande djur ej tillåtna

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan

 • Utrymme att vända eller backa in på

  Utrymme att vända eller backa in på

Löst föremål i gångstråk
 • lösa föremål i gångytan

  lösa föremål i gångytan

Sittplats
 • Sittplats stol

  Sittplats stol

Ramp
 • Ramp till väntrum 2

  Ramp till väntrum 2

Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång