Väggahallen

Omklädningsrum (Nr 3 bastu (Damer))

Slagdörr
 • Slagdörrens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.78NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.75cm
 • Dörrhandtaget är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • överdonet på insidan av dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 86.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.67NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93.2cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 76cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.68NCS
Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur ej tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Utrymme att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 97cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 97cm
Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrum
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
Bänk
 • Bänk
 • Den fria ytans längd är 125cm
 • Den fria ytans bredd är 30cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 34.6cm
Krok
 • Krok
 • Kroken har höjden 117.5cm
 • Kroken är placerad 238.4cm från hörn
Spegel
 • Spegel
 • Spegelns underkant är 74.5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189.5cm från golvet
Handikapptoalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 139.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.59NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.59NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm
Slagdörr
 • Slagdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 108.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.62NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.72NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.72NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Slagdörrens fria bredd
 • Dörrhandtaget är placerat 104.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets totala yta
 • Bredden är 168cm
 • Längden är 166cm
 • 73.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 53.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 160cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 68.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 91.5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72.5cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Avstånd mellan armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 48cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 81.3cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 41cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm på vägg
 • Lågt Nödlarm
 • Högt Nödlarm
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 28.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 72.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 72.5cm från golv
Dusch
 • Duschutrymme
 • Duscharmatur
 • Den fria ytans längd är 272cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Blandaren är placerad 50cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch
Dörren
 • Bastu dörr
 • Bastu dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 34.5cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 90.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.64NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
Bastu
 • Lavar/Bänk
 • Fria utrymmet framför lavarna
 • Bänkens sitthöjd är 47cm
 • Bänkens bredd är 148.3cm
 • Bänkens djup är 53cm
 • Den fria ytans längd är 178.5cm
 • Den fria ytans bredd är 108cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte